OEM odobrenja proizvođača

Hofmann oprema koja ima odobrenja proizvođača te se mogu koristiti u ovlaštenim servisima