Hofmann Geoliner 790

Hofmann Geoliner 790XD

Hofmann Geoliner 790XD

3D geometrija kotača sa bočnim kamerama, sa automatskim pračenjem meta na dizalici 

Specifikacije proizvoda

Svojstva proizvoda Vrijednost
Nema podataka