KoolKare Blizzard DUAL GAS

KoolKare Blizzard DUAL GAS

KoolKare Blizzard DUAL GAS

Dva plina R134a i R1234yf u isto vrijeme , DUAL GAS omogućuje da se u jednom punjaču klima koristi 2 plina u isto vrijeme , sa 2 x 12 kg boce unutar sistema, LCD ekran u boji , sa 2 identifikatora plina, printer

KoolKare Blizzard DUAL GAS visoko profesionalni stroj za održavanje auto klima sa 2 plina u uređaju , sa LCD ekranom u boji 5" , sa testom dušikom , velikim manometrima ( 100mm ) sa analizatorima plina za R134a i R1234yf

 • Za plin R134a i R1234yf 
 • Kompletno automatizirani stroj ( mogućnost obavljanja svih funkcija i pojedinačno )
 • Statusno svjetlo na stroju ( razni programi imaju svoje svijetlo kao i greške )
 • Printer termalni
 • Jednostvano korištenje i održavanje
 • Unutarnje boce 2 x 12 kg
 • Europska baza podataka 
 • Procedura zamjene ulja 
 • Mogućnost ručnog unošenja vozila u bazu
 • Elektronske vage sa točnošću +/-5 grama
 • Vakum pumpa 100 lit/min / 0.1 mbar
 • Brzina izvlačenja plina 300 gr/m
 • Crijeva 2 x 3 metra 
 • Manometri veličine 100 mm 
 • LCD ekran 7" u boji
 • KoolKlean paket uključen
 • Program za ispiranje sistema ( KIT za ispiranje je opcija - FLUSHING KIT )
 • Analizator plina - R134a ( OPCIJA )
 • Težina stroja 90 kg
 • Napajanje 220V
 • Jamstvo 36 mjeseci  

Specifikacije proizvoda

Svojstva proizvoda Vrijednost
Za plin (tip) R134a - R1234yf
Kapacitet unutarnje boce (kg) 2 x 12
Procedure AUTOMATSKE - RUČNE (tip) DA - DA
Odzračivanje boce (automatski) DA
Grijana unutarnja boca DA
Točnost elektronske vage za ulje (+/-) 5
Radna temperatura stroja ( obavezna ) (°C) 11-49
Unutarnji filter (kom) 1
Kapacitet vakum pumpe (lit/min) 100
Krajnji vakum (mbar) 0.01
Brzina izvlačenja plina ( u tekućem stanju ) (gr/min) 300
LCD ekran u boji DA
Procedura zamjene ulja DA
Hybrid funkcija DA
Automatskom ubacivanje UV boje DA
Dužina crijeva (m) 2 x 3
Termalni printer DA
Testiranje dušikom DA
Flush - ispiranje sistema DA
Težina stroja (kg) 90